1 ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Floralie fashion.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Floralie fashion
Lobeliastraat 65
9000 Gent
België
Email: info@floralie-fashion.be Ondernemingsnummer: BE0753.560.732  Naam zaakvoerder: Floor Degraeve


BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
3.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
te melden via info@floralie-fashion.be.
Indien dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.
3.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


HERROEPINGSRECHT
Art. 4
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. 
Wanneer men iets wenst te retourneren zijn de retourkosten voor eigen rekening. Ook het terugzenden van artikelen aangekocht met korting (zoals sale artikelen) zijn altijd voor eigen rekening. De klant dient dan op eigen kosten het pakket terug te sturen naar onderstaand adres: Floralie fashion, Lobeliastraat 65, 9000 Gent. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. 
 
BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit … Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.


UITVOERING / VERZENDING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1-2 werkdagen via bpost.
Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,00 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 
Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt. 


GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.


BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN